اهداف و رویکردها

هــﺪف کلی ﺷــﺮکت پیشتاز صنعت انرژی، اﻧﺠــﺎم ﺧــﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ هــﺎي ﺗﺨﺼصی درانجام اﻣﻮر ﻃﺮاحی و اﺟﺮای ﭘـﺮوژﻩ هـﺎی ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪی و ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴمی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن هستیم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کیفیت در کوﺗﺎﻩ ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ هزﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﺗـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ کننده ﺑﻘـﺎء و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﺮکت در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ( ﻣلی، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی) ﺑﺎﺷﻴﻢ.

 پاسخگویی به نیاز های کشوربرای توسعه صنعت و ارتقا فناوری های مرتبط

 ایجاد اطمینان برایاستفاده از قطعات و مجموعه های تولید شده

 تجهیز و بالا بردن ظرفیت تولید با استفاده از امکانات پیشرفته و به روز دنیا

 ایجاد خودباوری و انگیزه در انجام کارها و علاقه مندی و ارتقاء بهبود مستمر کیفیت

 بکارگیری ذخیره غنی مدیریت پروژه و سیستم های موجود در سطح شرکت برای انجام پروژه ها

 تولید ارزش افزوده ار طریق سرمایه گزاری های توجیه پذیر در پروژه های نفت ، گاز، پتروشیمی ونیروگاهی

 

بازدید کنندگان سایت

مجموع آمار بازدید ها :1852

حاضرین در سایت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ارتباط با ما

  •  
    تهران خیابان فاطمی ، میدان گلها، خیابان کاخ جنوبی، کوچه 8، پلاک 15
  •  
    021-88025800-8825951-88025802-88630161
  •  
    info@psenergy.co